Artikel defect/garantie

Artikel defect/klachten

Is het artikel defect bezorgt of is deze kapot gegaan, Meld uw klacht dan binnen 5 dagen.

Een klacht kan niet worden behandeld als deze op het volgende gebaseerd is:

  • onredelijk gebruik
  • gebruik voor commerciële doeleinden
  • onjuiste opslag of onderhoud door koper of door derden
  • door onprofessioneel gebruik
  • het werken van hout : Gezien het gaat om houten meubelen van planken die veelal op de bouw zijn gebruikt , willen wij u erop wijzen dat het hout kan gaan werken.

Klachten kunnen gemeld worden aan:

info@rsmeubel.nl

Bij klachten word geprobeerd het probleem binnen een week op te lossen.